vrijdag 11 november 2016

Ik kan weer leven !

Ik kan het nu wel bekent maken maar eigenlijk is het al oud nieuws.
Sinds september 2016 heb ik een besluit genomen die ik nu eind december evalueer. En ik kan zeggen "het bevalt uitstekend". Wat heb ik gedaan? Simpel ... in plaats van geleefd te worden, heb ik het roer omgegooid en besloot om zelf mijn leven weer te coördineren.

Concreet hield dit in dat ik in de afgelopen zomer drastisch heb gesneden in de contracten met opdrachtgevers. Ik heb afscheid genomen van "grote" jongens die mij veel werk en inkomsten opleverden. Maar de andere kant van de medaille is dat ik ook veel van huis was. Wanneer ik terugkijk op afgelopen jaar schrik ik gewoon van alle hotelrekeningen. En wanneer je dan ook nog de blauwe envelop opent en ziet wat je allemaal mag gaan overmaken naar de Nederlandse Staat toen was voor mij de maat helemaal vol.

Ik werk niet langer voor de "vrienden" van de belastingdienst, want zij werken ook zeker niet voor mij. Dus ben ik gaan schrappen in opdrachtgevers. Ik wil niet meer voor een uur-loontje heel Nederland door moeten rijden, terwijl de reistijd veelal niet eens werd betaald. Nee, ik wil er zijn voor mijn eigen klantenkring, ik wil er zijn voor mijn gezin, ik wil de bossen in kunnen met onze hond, ik wil mijn zoontje naar school kunnen brengen en zien opgroeien, ik wil in de ochtend een kopje koffie kunnen drinken met mijn vrouw, samen het huishouden doen en meer van dat soort (noem het maar) burgerlijke dingen. Tuurlijk wil ik ook werken en bijdragen aan de financiele kant van ons huishouden. Maar dan op normale tijden en voor een normaal tarief.

Nu heb ik de luxe dat ik niet alleen voor inkomsten zorg in ons gezin. En dat ik met mijn werkzaamheden veelal door 2 dagen per week te werken een redelijk maandloon binnenhaal. En dat is toch wel een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven. En nu ik in december terug kijk ben ik nog steeds van mening dat ik een goede beslissing heb genomen. Ik heb mijn werk nog steeds, alleen doe ik minder uren. Ik ben uitgeruster, sportiever doordat ik bijna dagelijks met de hond kan wandelen, ben minder gespannen en mijn korte lontje (stress) is al een heel stuk langer geworden  hoor ik van mijn omgeving. Ik heb meer tijd voor mijn gezin, zit niet meer hele dagen achter een pc, en ben sinds jaren eindelijk weer lid van een sportclub (en heb tijd om er heen te gaan ).

Zoals vele ZZPers met mij werd ik de afgelopen jaren geleefd in plaats van te leven. Ik heb regioreus het roer omgegooid. Ik laat mij niet meer leven. Zo kwam er onlangs een grote speler op veiligheid gebied bij mij om te praten over een eventuele invulling van een vacature bij hun. Het gesprek verliep vlot en prettig. Maar toen eenmaal het DBA contract op tafel kwam heb ik ze recht in hun gezicht uitgelachen. Wat een onzin stond daarin vermeld zeg. En aangezien ik mij voorgenomen had om mij niet langer "gek" te laten maken, heb ik hun dan ook per direct bedankt voor hun onacceptabele baantje. Laat ze maar iemand zoeken die wel naar hun pijpen wil dansen. Ik doe niet mee aan hun striptease-act.  

We lopen alweer tegen het einde van het jaar en dat betekend voor mij vaak dat het de laatste twee weken van december en de eerste twee weken van januari heel rustig is. Lekker een maandje vrij dus. Eerder was dit de tijd om de accu weer op te laden. Maar nu is mijn accu helemaal nog niet leeg. En ik kan u zeggen, dat voelt goed! Mijn voornemen voor 2017 is dan ook: zo doorgaan op deze ingeslagen weg. Niets moet, je mag ! Ik bepaal mijn agenda, mijn tijd, mijn leven. En ik wens u voor 2017 het zelfde toe. Neem controle over uw leven, neem vrij, doe leuke dingen, denk aan uw gezondheid, we leven maar 1 keer. Ik werk om te leven, en ik leef niet om te werken ! Proost allemaal, op een goed, gelukkig, gezond, en gezellig 2017. 

maandag 26 september 2016

Gestopt als burger hulpverlener.

Vandaag heb ik een moeilijke beslissing genomen. Nee het is echt niet de moeilijkste beslissing van mijn leven hoor, maar wel een waar ik met gemengde gevoelens op terug kijk. Ik ben namelijk vandaag gestopt als burger die opgeroepen kan worden bij reanimaties in mijn woonomgeving. Dit heeft niets te maken met de burgers in mijn buurt, maar wel met de organisatie die er achter zit, namelijk Groningen Hartveilig. Wat is er voorafgaande aan deze beslissing gebeurd?   
Alles komt voort uit een nieuwsbrief  http://ymlp.com/zpWxce  die ik in de zomer van 2016 mocht ontvangen. Als reanimatie instructeur schoot mij dit compleet in het verkeerde keelgat. En daar heb ik dan ook een brief over geschreven naar het bestuur van Groningen Hartveilig. Hieronder staat deze brief.

Geacht bestuur van Groningen Hartveilig. Datum: 18-07-2016.

Met grote verbazing en daarna met een opkomende boosheid lees ik de nieuwsbrief
van Juli 2016. Mijn boosheid betreft vooral 2 aspecten in de nieuwsbrief die jullie heel
trots meedelen. Het eerste onderdeel is de NRR erkenning voor de 6 minuten
training. Het tweede gaat over “gratis” opleidingen tot instructeur.

Punt 1.

U stelt met uw training dus iemand in staat om binnen een 6 minuten training een
BLS inclusief AED inzet certificaat te bemachtigen, en daarmee haalt u dus cursisten
weg vanuit de reguliere reanimatiecursussen die zowel door diverse EHBO
verenigingen, dorpsverenigingen, als commerciële bedrijven worden aangeboden.
U doet dit met subsidies (belastinggeld) vanuit gemeentes en ik zie dit dan ook als
oneerlijke concurrentie naar eerder genoemden toe. U doet zelfs aan broodroof
wanneer wij spreken over commerciële bedrijven die moeten leven van de inkomsten
van de reanimatiecursussen. In plaats van gebruik te maken van de vele “collega’s”
in het vak, besluit u nu dus deze mensen tegen de haren in te gaan strijken.
Zelf geef ik al meer dan 15 jaar onderwijs in de eerste hulp en reanimatie. Daarvoor
heb ik indertijd veel geld moeten neerleggen voordat ik mij instructeur mocht gaan
noemen. Ik heb indertijd ( in Veendam bij de 1ste reanimatie estafette ) mij ook
aangemeld als instructeur maar vervolgens daar niets meer over vernomen.
Wanneer ik vroeg naar “wie zijn mijn mede GHVers in mijn woonplaats?” kwam er
geen reactie vanuit Groningen Hartveilig. Ook zou er een instructeursbijeenkomst
gaan plaatsvinden. Voor zover mijn agenda laat zien, heeft dit overleg niet plaatsgevonden.
Indertijd heb ik een aantal 6 minuten trainingen bijgewoond, en steeds is daar
gezegd tegen de observatoren dat er niet gelet dient te worden op de kwaliteit van de
reanimatie, maar alleen op de procedure. De kwaliteit van de reanimatie was niet
voor Groningen Hartveilig maar voor de vereniging of bedrijf alwaar de deelnemer
van afkomstig was. Ik heb dus helaas ook een aantal “onvoldoende” reanimaties
gezien tijdens de 6 minuten bijeenkomsten, maar mocht daar niets over zeggen.
U gaat dus certificaten verstreken op basis van aanwezigheid en niet op basis van kwaliteit.

Punt 2.

Mijn verbazing is ook groot als ik in de nieuwsbrief lees dat jullie een instructeurscursus
gaan aanbieden aan ambulance mensen. Dit riekt gewoon naar kliekvorming,
en betrekken jullie de burgers dus weer niet bij dit project. Waarom denken jullie dat
iemand die rijdt op een ambulance ook een goede instructeur is

En wat jullie eigenlijk hiermee zeggen is dat alle anderen, die hiervoor apart naar
school geweest zijn en eigen financiële middelen hiervoor hebben gebruikt, dus

gewoonweg in jullie ogen niet deugen als instructeur. Ondanks dat deze instructeurs
namens Het Oranje Kruis wel de EHBO examens mogen afnemen.
U begrijpt blijkbaar niet dat u dankzij heel veel van deze EHBO instructeurs juist kunt
schikken over al die vrijwilligers die bereid zijn om een plaatsgenoot te reanimeren.
Ik dank u hartelijk voor deze niet verdiende, onprofessionele, en dus gemene trap na!
GHV is, volgens uw nieuwsbrief, op zoek naar 23 instructeurs. Volgens mij hadden
jullie deze mensen allang bij elkaar in Veendam. Maar daar zal waarschijnlijk weinig
animo van over zijn. Door jullie blik alleen maar te richten op mensen en collega’s uit
jullie eigen ambulance kringetje dragen jullie niet je steentje bij aan de burgerhulpverlening.
Ga hier maar eens goed over nadenken, het is nog niet te laat.
Als jullie de zaken zoals gemeld in de nieuwsbrief gaan uitvoeren, stop ik als burger
hulpverlener in de regio Slochteren. Ik kan mij absoluut niet meer vinden in dit beleid.
Jullie hebben totaal geen aandacht meer voor de burger, maar alleen maar om
zoveel mogelijk werk te krijgen binnen de ambulancezorg. Blijkbaar verdient het
binnen de ambulancewereld zo slecht dat er steeds meer neveninkomsten moeten
worden gecreëerd, en dit gebeurt over de rug heen van andere vrijwilligers zoals
EHBO verenigingen, dorpsverenigingen, commerciële bedrijven en burgers.
Jullie zijn bezig om het “ooit zo goed bedoelde” Groningen Hartveilig te laten
afglijden naar een commercieel bedrijf dat alleen maar “vrienden” aan het werk zet.
En op die manier misbruik maakt van geld dat door belastingbetalers wordt
opgebracht. Jullie noemen dat “bijdragen van gemeenten” maar iedereen weet hoe
de gemeenten in Nederland hun inkomsten genereren.
Ik heb mij tot op heden altijd positief uitgelaten over Groningen Hartveilig naar mijn
cursisten toe. Ik blijf dan ook het achterliggende doel steunen, want omdat
ambulances veelal te laat arriveren is het van belang dat burgers kunnen en willen
reanimeren. Maar wanneer u doorgaat met, in mijn ogen, deze kliekvorming zal ik de
naam van uw organisatie niet meer aanbevelen of promoten.
Ik zie uw schriftelijke reactie op deze brief graag tegemoet.   ( einde brief ) 
Tot op heden ( 19-10-2016 ) is er geen schriftelijke reactie gekomen, en dus heb ik besloten niet langer inzetbaar te zijn. Jammer voor de omgeving, zeker te meer omdat ik ook een AED tot mijn beschikking heb. Maar ik laat mij op deze manier niet behandelen door deze stichting.
Hopelijk gaat dit in de toekomst nog veranderen, en kan ik mij weer inzetten als burgerhulpverlener.


vrijdag 12 augustus 2016

Veiligheid is een (Olympische) sport.

In deze tijd van de Olympische spelen 2016 zie ik met een lach op mijn gezicht heuse "life guards" staan langs het wedstrijd bad in Brazilië. De kans dat er een topsporter verdrinkt is beduidend kleiner dan de kans dat er een peuter of kind verdrinkt in alle zwembaden in Nederland. Helaas lezen we die berichten weer te vaak in de krant of online. Ligt het aan het ontbreken van het schoolzwemmen? wellicht wel. Maar vaak is het ook de onoplettendheid van zwembadpersoneel en ouders. Tuurlijk kan je niet verwachten van een badmeester of badjuf dat die eventjes 100 spelende kinderen in de gaten houdt. De eerste prioriteit van veiligheid ligt bij de ouders van het kind.

Helaas zie je steeds vaker dat zwembaden ( maar ook indoor speeltuinen ) worden gebruikt als kinderopvang. Het kind wordt daar "gedumpt" door de ouders voor een aantal uren per dag. Tuurlijk is een zwembad abonnement goedkoper dan de reguliere kinderopvang, maar het is niet veiliger. Waar de kinderopvang moet voldoen aan strenge regels en eisen vanuit de wetgeving, komen zwembaden er maar makkelijk mee weg. Hebben zwembaden dan geen regels? Tuurlijk wel, u vindt deze Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden onder meer via: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002660/2012-10-01 Maar dat is nog niet genoeg blijkt helaas weer uit krantenberichten als er weer een kindje verdrinkt. Het toezicht is vaak onvoldoende geregeld.

De zwembadbranche is zich zeer goed bewust van hun gevaarlijke werkplek. Vandaar ook dat er met regelmaat bijeenkomsten zijn ( zoals in oktober 2016 http://www.zwembadkeur.nl/?sid=29&mod_id=656 ) om weer met elkaar ervoor te kunnen zorgen dat zwembaden nog weer veiliger worden. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn, en weten dat we nooit de 100% veiligheid kunnen garanderen. Niet in een zwembad, niet op straat, niet in uw bedrijf of woning.

Zwembaden zullen een hoog risico hebben dat is vastgelegd in hun R.I.&E. Maar zwembaden zijn tegenwoordig ook ondernemers en het is dan ook vaak lastig ( met het weer in Nederland ) om in te schatten hoeveel mensen er gaan komen op die dag. Hoeveel personeel moet je inzetten in bijvoorbeeld een zomervakantie, terwijl het personeel zelf ook recht heeft op vakantie. Wordt het echt wel zwem-weer of blijft de zon weg? Dat is het probleem voor openluchtbaden.

Ook een veel voorkomende situatie is het feit dat er steeds meer zwembaden draaien op de inzet van vrijwilligers ( http://www.rtlnieuws.nl/editienl/vrijwilliger-redt-het-zwembad ) en in hoeverre zijn die verantwoordelijk voor deze onderneming? Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid is een kreet die vaak geroepen word, om zo de vrijwilligers aan te sporen om meer diensten te draaien. Maar hoe is het gesteld met de scholingsbehoeften van deze vrijwilligers? Zijn deze mensen zich wel bewust van hun werkplek? Kennen zij de R.I.&E. van het zwembad? Hebben de vrijwilligers wel de juiste bevoegdheden zoals certificaten en diploma's om het werk te mogen doen? Een standaard BHV of EHBO cursus is echt niet voldoende om een drenkeling te kunnen redden!

Als "veiligheidskundige" en vader van een jochie van 7 zit ik op de rand van het openlucht zwembad in mijn dorp en zie hoe het, veelal op vrijwillige basis werkende, zwembadpersoneel ontzettend hard hun best doen om alles in goede banen te leiden. Terwijl mijn zoontje heerlijk onbezorgd speelt in het water met alleen zijn zwemdiploma A op zak, dwalen mijn gedachten af naar de veiligheidsaspecten waar een zwembad aan dient te voldoen. Ook hier zie ik duidelijk " het personeelstekort" een grote rol meespelen in de veiligheid. Het personeel ziet veel, maar hebben geen zicht op het gehele terrein. Ik mis een uitkijktoren ( stoel van een scheidsrechter bij tennis ) langs de rand van het zwembad. Als ze die hier neerzetten kan de badmeester / juf alles vanuit de hoogte beter overzien. Ik mis het  camera toezicht op de aanwezige speeltoestellen. Er hangt nu alleen maar een bordje bij "op eigen risico betreden" maar in hoeverre dekt dat de aansprakelijkheid? Onder andere in het burgerlijk wetboek 3 artikel 6:162 staat beschreven hoe de aansprakelijkheid werkt. En aan welke voorwaarden een bedrijf of instantie moet voldoen voordat je echt kan spreken over het feit dat ze totaal niet aansprakelijk zijn bij een ongeval. Veelal resulteert dit in het feit dat "alleen een bordje plaatsen" niet voldoende is.

Ook hier in dit zwembad zou het zinvol kunnen zijn om eens externen op het gebied van veiligheid goed te laten rondkijken en te rapporteren naar dit zwembad bestuur toe over de eventuele tekortkomingen op het gebied van veiligheid. Voor het publiek lijkt het veilig ( denk aan het monstertruck ongeval in Haaksbergen in september 2014 ) maar voor veiligheidskundigen roept menig zwembad nog wel wat vragen op denk ik.

Zwemmen is een Olympische sport, maar zorg ook voor de veiligheid op Olympisch niveau a.u.b.

          

zondag 18 oktober 2015

Promotiedagen noord Nederland.

"Doe mee aan de promotiedagen noord Nederland op 3 + 4 november 2015".

Met die oproep vraagt de gemeente Slochteren haar ondernemers om zich aan te melden, om zo hun pleintje op de beursvloer vol te krijgen. Wat in de oproep niet vermeldt staat is de absurd hoge toegangsprijs die je als deelnemer even mag overmaken. http://www.promotiedagen.nl/deelnemen Maar liefst 925 euro exclusief de BTW ! Je krijgt dan een stukje vloeroppervlakte van wel 6 vierkante meters.  Een studentenkamer is nog goedkoper !

Opnieuw blijkt wel dat er met de ZZP er in de samenleving, die net zo goed een ondernemer is als de zogenaamde "grote bedrijven" helemaal geen rekening wordt gehouden. En misschien doen ze dit juist wel expres. Want stel je voor dat daar een ZZP tje ineens tussen het Old Boys Netwerk in komt te staan. En dat ZZP ertje natuurlijk veel goedkoper kan werken dan jij als groot bedrijf met meerdere vestigingen door heel Nederland. Tja, dan vinden jouw klanten wellicht ineens dat ZZP bedrijfje interessanter worden dan jouw gerenommeerde bedrijf. Nee, het Old Boys Netwerk staat niet te juichen met al die ZZP ers in uw buurt. Stel je voor dat het klanten gaat kosten. Dus maak de toegangsprijs van dit soort beurzen maar lekker hoog, dan komen de Plebs ( de ZZP ers ) lekker niet opdagen. En zo blijven de Old Boys Netwerken mooi bestaan en schuiven ze elkaar lekker werk toe.

Wat veel CEO's, managers, en directeuren zich blijkbaar onvoldoende realiseren is het feit dat veel van de huidige ZZP ers wellicht eerst gewoon bij hun bedrijven in dienst waren. Maar door allerlei reorganisaties en verplichte ontslagronden ( lees: het halen van targets, en hoe houdt ik de aandeelhouders tevreden ) op straat zijn gezet. Aangezien deze mensen veel kennis hebben van bepaalde zaken, ligt het voor de hand dat ze als ZZP er verder gaan in het werk dat ze eerder in loondienst deden. Eigenlijk heeft de directie door het geven van ontslag zelf een concurrent gemaakt. En die concurrent kan met minder overheadskosten een zelfde soort product leveren tegen vaak een lagere kostprijs.      

Wanneer ik naar de deelnemerslijst kijk http://www.promotiedagen.nl/deelnemerslijst zie ik al 11 collega bedrijven staan vermeld die nagenoeg het zelfde doen als A1 Trainingen. Er is dus helemaal geen meerwaarde om mij daar als ZZP er nog aan deze deelnemerslijst toe te voegen. Het gaat mij dan helemaal niet alleen om die bijna duizend euro die ik neer moet leggen, maar het kost mij ook 2 dagen. En in deze 2 dagen kan ik opdrachten uitvoeren die veelal meer opleveren dan staan op een beursvloer. Ook als ZZP er heeft zo'n beurs geen enkele meerwaarde. Je kan niet even rondlopen om bij de andere te kijken, want dan is je eigen stand onbemand, en kun je dus potentiele klanten missen.

Inmiddels heb ik de organisatie van deze promotiedagen gevraagd eens een ZZP ers beurs te organiseren tegen normale deelnemers tarieven. Ben heel benieuwd of er een reactie komt. Denk het niet. Voor iedereen die wel naar deze promotiedagen gaat, veel plezier gewenst. En mocht u een opdracht hebben die u wilt gunnen? Kijk dan niet alleen bij de gerenommeerde bedrijven maar denk ook eens aan de vele ZZP ers die Nederland rijk is. Ook zij kunnen vakwerk leveren, en zijn ook goed bereikbaar, zijn vaak klantvriendelijker en meer service gericht, en veelal goedkoper !!!   


zondag 9 augustus 2015

Hoe onrechtvaardig is een auto kopen?

Stel, u ziet via internet een prachtige auto staan die u wel iets lijkt. Ook na verder rondkijken en specifiek zoeken blijkt de eerder gevonden auto echt uw keuze te zijn. Wat dan? Dan trek je de schoenen aan en ga je op de betreffende verkoper af voor een praatje, toch?

Zo ging het ook in mijn geval. Een van de voertuigen is eigenlijk aan vervanging toe. Mag ook wel eens na 12 jaren van zeer trouwe dienst en met ruim 2 ton op de kilometer teller. Oké ik hoor u al denken: wat verwacht je als inruilwaarde voor een auto uit 2003 te krijgen? Nou natuurlijk niet de hoofdprijs, dat begrijp ik ook wel. Maar hieronder volgt de conversatie tussen de koper en verkoper.

Bij de garage waar onze auto's in onderhoud zijn zag ik een mooie Renault Trafic uit september 2013. Met circa 70.000 km op de teller. In de advertentie waren de onderstaande zaken benoemd.
 • 2 achterdeuren
 • ABS (anti blokkeer systeem)
 • Airbag
 • Airconditioning
 • Arm steun bestuurdersstoel
 • Bijrijdersbank
 • Bluetooth telefonie
 • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
 • Cruise control
 • Elektrisch bedienbare ramen voor
 • Lat om lat betimmerd
 • Navigatie met kleurenscherm
 • Radio/cd speler
 • Roetfilter
 • Schuifdeur rechts
 • Stuurbekrachtiging
 • Stuurkolom in hoogte verstelbaar
 • Treeplanken
 • Tussenschot laag 
 •  
  Wat ik mis aan dit lijstje waren een set mistlampen, en een trekhaak onder deze bus. Natuurlijk kan dit gerealiseerd worden zei de verkoper. Kosten extra bijna 800 euro.
   
  Daarna begon ik mijn "bus" lijstje op te noemen zoals die altijd zo mooi in advertenties staan:
 • Achterklep met wis-was installatie op het achterraam
 • ABS (anti blokkeer systeem)
 • Alarminstallatie met 2 zones
 • Airbag
 • Bijrijdersbank
 • Bekerhouders
 • Buiten temperatuurmeter in dashboard
 • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
 • Elektrisch bedienbare ramen voor
 • Elektrische spiegels
 • Lat om lat betimmerd met stevige aannemers laadvloer
 • Mistlampen ( breedstralers ) voor
 • Nieuwe all season banden (factuur aanwezig)
 • Radio/cd speler origineel met stuurwiel bediening
 • Roetfilter
 • Schuifdeur rechts dichte uitvoering 
 • Stuurbekrachtiging
 • Stuurkolom in hoogte verstelbaar
 • Treeplanken
 • Trekhaak met 13 polige stekker
 • Tussenschot laag
 •  Zwaailicht (geel) op het dak
 •  
  En oh ja, het onderhoud van deze bus gebeurt bij de garage waar ik nu stond te praten. Dus ook daar viel niets over op aan te merken door de verkoper.  
  De verkoper stond mij raar aan te kijken en zei toen: "ja maar meneer dat zijn geen extra's hoor". Oh zei ik, maar waarom staan dan veel van mijn punten ook in uw lijstje en rekent u daar wel extra geld voor? En waarom moet ik de volle prijs betalen voor een set mistlampen en de trekhaak terwijl ik deze ook bij u inlever? Kunnen ze niet worden overgezet?  
   
  Daar kwam geen antwoord op bij de verkoper, alleen noemde hij een inruilprijs die bedroevend laag was. Daarvan kon ik nog niet eens de trekhaak, mistlampen, en mijn all season banden betalen.
  Wat mij nog meer bevreemde is het feit dat ik 500 euro meer aan inruilwaarde krijg bij een andere (niet merk gebonden) garage iets verderop, en dat terwijl ik daar keek naar een andere Trafic die nog goedkoper was ook. Ik moet dus nog maar even weer terug naar die garage denk ik.
   
  Ik dacht dus netjes zaken te kunnen doen bij de garage waar ik altijd kom voor mijn onderhoud, een garage die mijn merk als hoofdmerk heeft, een garage waar ze blij zijn met het merk dat ze verkopen en mij als trouwe klant een goed aanbod zouden doen. Kom ik even van een koude kermis thuis! Eigenlijk is de conclusie nu dat ik mijn "ouwe trouwe" Trafic maar gewoon af ga rijden tot hij de geest geeft. Hij kan waarschijnlijk nog best wel een extra tonnetje lopen hoor. Maar ik vind het raar dat je leest dat de automarkt weer aantrekt. Meer auto's verkocht zowel nieuw als tweedehands. Waar gaan deze mensen dan allemaal naar toe? Vast niet naar de garage waar ik nu geweest ben.
   
   
   
   
   

  zaterdag 23 mei 2015

  Eerste hulp aan webwinkels.

  Afgelopen weekend was het bij mij zo erg raak, dat ik vond er toch een blog aan te wijden.
  Wat is er gebeurt ? Er zijn deze week 3 bestellingen gedaan via internet bij de webwinkels van Wehkamp, Albelli, en Bol.com. Van alle drie kwamen er keurig bevestiging e-mails terug met daarin de geruststellende woorden: we gaan leveren. Soms zelfs met een leverdatum erin vermeld.

  Oké laten we beginnen bij de Wehkamp. shirts besteld voor een jongen, wat wordt er geleverd: juist voor een meisje. Sokken besteld: wat wordt er geleverd: een shirt. Broeken besteld voor een jongen. Wat wordt er geleverd: een broek die al gedragen was en slordig was uitgetrokken en opgefrommeld als een plakkende kluwen in een zak zat. Te ranzig om aan te raken zeg maar gerust. Kortom alles van de Wehkamp kon wederom retour. Kost wel benzine geld, maar geen postzegels.

  Albelli dan met hun mooie fotoboeken. We hadden de mei vakantie in Denemarken doorgebracht en daar veel foto's gemaakt. Zelf een Albelli fotoboek samengesteld en ingestuurd. Toen netjes een mailtje gekregen met de plezierige tekst: uw album in onderweg. Maar alles wat er kwam ??? Geen album. Vrijdags ineens telefoon van Albelli. Tja het album was teruggekomen omdat DHL niet kan afleveren in een postbus. Eh hallo !!! Dat weet je toch al op het moment dat je het boek in een doos stopt en er een etiket op plakt stelletje ....... (zal het netjes houden )
  Dus huisadres opgegeven en DHL kon weer op pad. Maar helaas werken er blijkbaar op zaterdag bij de DHL mensen met een deurbelfobie want aanbellen doen ze niet. Aan het einde van de dag vindt ik in een briefje in de brievenbus met daarop de geweldige tekst "sorry we hebben je gemist".

  Laat de bezorger blij zijn dat hij niet in mijn buurt was op dat moment, want dan was hij wakker geworden in het ziekenhuis. Wij waren thuis, de deurbel doet en deed het, de DHL persoon is niet aan de deur geweest. Klap op de vuurpijl is dan ook nog, dat het pakje woensdag opnieuw wordt aangeboden. Hoezo woensdag ??? Werken we niet op maandag en dinsdag bij de DHL ? Wauw doe mij dan ook zo'n baan waarin ik een lekker lang weekend heb elke week. O ja, en het pakje laten afleveren op een DHL service punt kan volgens de Albelli mevrouw aan de telefoon ook niet. Raar toch dat wij als bedrijf wel diverse pakjes kunnen laten leveren op DHL servicepunten en die door onze klanten gewoon kunnen worden afgehaald bij de service punten. (is nog goedkoper ook)

  Tenslotte opnieuw een bezorgprobleem met de mensen van BOL.com. Deze hebben blijkbaar een blind vertrouwen in de Post.nl club want BOL belooft mijn bestelling binnen 24 uur bij mij thuis te hebben. U raadt het al. Na 3 dagen is het er nog niet. Bol zegt dat het niet aan hun ligt maar aan de bezorger. In mijn beleving liegt BOL.com de klanten gewoon voor over de zogenaamde levertijd. Zij kunnen helemaal niet waarmaken dat de order er binnen 24 uur is. Zeker niet als zij afhankelijk zijn van een andere (post.nl) partij om hun goederen te vervoeren. Opnieuw is mijn vertrouwen in het systeem van webwinkels en on-line kopen flink geschaad. En ben ik er voorlopig helemaal klaar mee.

  Het wordt tijd voor 5 belangrijke EHBO punten voor webwinkels.
  Regel 1: Wees eerlijk naar je klanten toe over te verwachten levertijden. Beloof alleen een 24 uurs levering als jezelf persoonlijk de bestelde goederen kan langsbrengen bij de klant.
  Regel 2: Reageer zoals het hoort op klachten van je klanten. Nu worden veel mensen met een kluitje in het riet gestuurd of wordt er helemaal niet gereageerd op de klacht. Zie deze site: http://www.klachtenkompas.nl/ 
  Regel 3: Zorg voor een snelle en correcte compensatie van bestelde goederen. Wil de klant zijn geld terug ? Regel dat dan direct en niet na een paar dagen. Een tevreden klant is een terugkomende klant.
  Regel 4: Het is niet erg om naar een klant toe je excuus te maken als verkopende partij. We zijn allemaal mensen en mensen maken nou eenmaal fouten. Dat hoort bij het leven.
  Regel 5: Stop eens met het vooraf verplicht moeten betalen bij klanten die al bekend zijn bij je webwinkel. Laat bijvoorbeeld de eerste 3 betalingen vooraf gebeuren en daarna krijgen de mensen het vertrouwen door middel van de factuur na levering. Dit geeft de klant ook vertrouwen in de webwinkel, en zal dus waarschijnlijk sneller en wellicht meer gaan bestellen.

  Vanzelfsprekend heeft A1 Trainingen zelf ook een webwinkel http://a1trainingen.biedmeer.nl/ en proberen wij natuurlijk niet dezelfde steken te laten vallen die anderen wel doen. Zo kunnen mensen bij ons zelf bepalen of ze op rekening willen betalen, of dat ze het bedrag vooraf zelf gaan overmaken naar ons. Wellicht nemen wij daarmee een risico maar tot op heden heeft iedereen alles nog keurig betaald. En ook binnen de normale geldende termijnen.

  Voor nu ben ik blij dat er nog "gewone" winkels in de buurt zijn om mijn shop behoefte te stillen. De webwinkels gaan bij mij voorlopig in de ban. Sorry voor de winkels die het wel goed doen, maar hier geldt echt dat er een paar rotte appels de rest van de fruitstal aan het verpesten zijn. Het wordt echt tijd dat de branche zichzelf eens goed tegen het licht gaat houden, en wat gaat doen aan deze aantasting van de gehele koopwaar.

  woensdag 29 april 2015

  Prive EHBO les


  Zo heel af en toe krijgen we een vraag die veel stof doet opwaaien bij ons op kantoor.
  Waarom ? Nou omdat we ineens iets heel bijzonders mogen gaan doen.
  En "die bijzonderheden" maakt lesgeven nou juist zo leuk.

  Zo kwam onlangs de vraag binnen of wij 2 mensen willen voorzien van "heel veel" nuttige
  EHBO kennis voor onderweg. Deze mensen gaan met de auto een "soort van" wereldreis maken.
  Ze hoefden geen examen of diploma, maar wilden ons graag "de hemd van het lijf" kunnen
  vragen tijdens een paar EHBO sessies bij hun thuis.

  Kijk, dit zijn leuke en bijzondere dingen, en dus was er heel snel JA gezegd op deze vraag.
  Tijdens de bijeenkomsten kwamen er echt allerlei zaken aan de orde. We hebben alle verbanden
  uitgepakt, bekeken, uitgelegd waarvoor ze waren, en natuurlijk aangelegd bij elkaar.
  Er is gesproken en geoefend met de behandelingen van; brandwonden, shock, botbreuken, koude-
  en warmteletsels, reanimatie, enzovoort. Kortom het hele EHBO scala is de revue gepasseerd.
  Ook werd er tijd ingeruimd voor brandblussers, medicijnen, en communicatiemiddelen.

  Gezamenlijk is er gekeken naar de inhoud van een zinvolle EHBO tas voor onderweg.
  Aangezien deze avonturiers niet weten welke gevaren zich op hun pad gaan voordoen,
  hebben we gezamenlijk geprobeerd om alle aspecten van hulpverlening te bespreken.
  Ook is het altijd goed om te kijken naar de EHBO mogelijkheden die je onderweg hebt.
  Pak bijvoorbeeld niet standaard een coldpack als er ook stromend water in de buurt is, en
  gebruik eens een isolatiedeken als bescherming tegen de warmte in plaats van de kou.

  Ook het spalken (wat in Nederland niet mag) met wandelstokken, dekens en driekante doeken
  is voor deze mensen wellicht zinvol te noemen tijdens hun reis. Niet overal kan tenslotte een
  Ambulance komen. Ook is hun geadviseerd om een medicijnpaspoort mee te nemen, en een
  doosje met steriele injectienaalden. De werkwijze van de gezondheidszorg laat in sommige landen
  nog wel eens wat te wensen over in vergelijking met Nederland.

  Na afloop van de trainingsmomenten waren de avonturiers een stuk wijzer geworden.
  Ik heb een klein naslagwerkje op EHBO gebied en een brandblusser achtergelaten en na
  ze een hele goede, indrukwekkende, gezellige, en veilige reis te hebben gewenst reed ik voldaan
  terug naar huis. Terugkijkend op een succesvolle maar vooral zeer gezellige privé EHBO les.