dinsdag 24 september 2013

Wordt het tijd voor iets anders ?

"Leden van de Staten-Generaal,
Sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder. De werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op, huizen worden minder waard, pensioenen staan onder druk en de koopkracht blijft achter.

Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. Daarmee ontstaat ook voor ons land perspectief op herstel. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse economie kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder de schuldenlast van de overheid en huishoudens en de vermogenspositie van banken.
De regering wil het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken. Dit legt de basis voor het creëren van banen en herstel van vertrouwen bij mensen en bedrijven. De noodzakelijke hervormingen kosten tijd en vragen om doorzettingsvermogen."

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013.html

Dit bemoedigende verhaal sprak onze koning uit tijdens Prinsjesdag 2013. Maar helaas is het ook bij ons inmiddels merkbaar geworden. Veel opdrachten zijn ingetrokken of gehalveerd vanwege het inkrimpen van personeelsbestanden. Zeker onze opdrachtgevers in de kinderopvangbranche maken moeilijke jaren door. Zij moeten helaas noodgedwongen personeel laten afvloeien door terugloop van het aantal kinderen in de opvang. Wat bij ons dus weer resulteert in minder cursussen en cursisten.

Ook merken wij dat BHV en Veiligheid gerelateerde cursussen nog steeds "sluitposten" zijn op de begroting van bedrijven en instellingen. Ook daar wordt steeds vaker besloten om maar een jaartje de cursussen over te slaan om zo de uitgaven te beperken. Tja, wat betreft de Arbo wetgeving in Nederland staat u in uw recht. U hoeft tenslotte alleen maar aan te kunnen tonen bij de Arbeidsinspectie dat uw hulpverleners "Adequaat" hebben opgetreden tijdens de calamiteit.  

Het doorzettingsvermogen waar de koning om vraagt is voor veel mensen niet langer haalbaar. Vaste contracten en baangaranties zijn "los" zand geworden. Bedrijven die al tientallen jaren bestaan en waar iedereen van dacht "als je daar eenmaal een vast contract hebt dan zit je tot je pensionering goed" sluiten toch ineens de deuren vanwege faillissementen. Wat zegt heden ten dage nog een vaste aanstelling of een vast contract? Weinig tot niets.

Maar het meest frustrerende voor mij als  ZZP er is het bonus beleid in Nederland dat ondanks de crisis toch gewoon doorgaat. Terwijl de economie grotendeels door hardwerkende ZZP ers draaiende wordt gehouden doen directeuren en managers van grote bedrijven en instellingen met regelmaat een grote greep uit de kas. Ondanks bezuinigingen en ontslagrondes doen zij zichzelf op de schouder kloppen en vinden ze van zichzelf dat ze voor slechte prestaties toch goed beloont moeten worden.

Met regelmaat staat er iemand van een politieke partij iets te roepen in een kabinetsvergadering van "schande en ongehoord" enzovoort maar als het puntje bij paaltje komt veranderden ze helemaal niets. Waarschijnlijk willen ze gewoon even een puntje scoren in een nieuwsprogramma maar willen ze later, als ze uit de politiek zijn, wel een goede baan met "bonus" kans.

ZZP ers hebben geen bonus. Veel van ons verdiende geld wordt direct weer gestoken in het eigen bedrijf om op die manier de klanten te kunnen blijven bedienen. Niemand van de klanten die ineens zegt, "goh we zijn al zolang klant bij jullie en we zijn zo tevreden dat ik u een bonus geef."
Tja voor ons als opleider blijven de donkere wolken dus nog wel even hangen ben ik bang. Zo lang bedrijven en instanties keer op keer worden teleurgesteld zal de economie niet zo hard aantrekken en zien wij dat terug in het cursistenbestand. Wellicht moet ik maar eens gaan kijken naar een andere baan erbij ? Om op die manier toch inkomsten extra te creëren in afwachting van de betere tijden die ons worden beloofd in de troonrede. Toch is er ook 1 troost in dit alles. We praten namelijk altijd over 7 rijke en 7 arme jaren. Nou van die 7 arme jaren zijn er al 5 voorbij. Dus ....