maandag 9 juni 2014

Zonnepanelen en brand.

Zonnepanelen; milieuvriendelijk of levensgevaarlijk ?

Tijdens de BHV cursus van het seizoen 2013-2014 besteedt A1 Trainingen aandacht aan het "nieuwe gevaar" die zonnepanelen en elektrische auto's met zich meebrengen. Gevaren waar u de installateur en de garage vaak niet over hoort spreken tijdens het verkooppraatje.

Veel mensen overwegen tegenwoordig zonnepanelen te plaatsen op hun woning. Gunstige prijzen, subsidies, en een uitstraling dat u milieuvriendelijke energie omarmt zorgen ervoor dat er veel zonnepanelen worden geplaatst op particuliere woningen en bedrijfspanden.
Maar wanneer ik dan met deze mensen spreek over de mogelijke gevaren van deze constructies blijken ze daar helemaal niets van te weten. "Daar heeft de installateur het niet over gehad" hoor ik dan.

Wat zijn de gevaren van zonnepanelen ? Als eerste het gevaar van elektrocutie bij onderhoudswerkzaamheden, reiniging, en bij brand. Verder vinden een aantal verzekeraars dat door het plaatsen van deze panelen de kans op brand toeneemt, en worden verzekeringspolissen aangepast en veelal de premies van uw brandverzekering verhoogt. Een zonnepaneel blijft namelijk altijd onder stroom staan, ook als u de hoofdschakelaar omdraait in de meterkast.

Vanuit de brandweerwereld bereiken ons ook de gevaren van "het loskomen van het dak" van de zonnepanelen. Oorzaak zijn nu de rails waarmee de zonnepanelen op de schuine daken worden geplaatst. Bij brand ontstaat warmte, door deze warmte smelten de aluminium rails waarop de zonnepanelen rusten. Met als gevolg dat het schuin neergezette zonnepaneel gaat glijden richting de grond. Wanneer uw dak op 6 meter hoogte zit en uw 14 panelen dus de grond opzoeken vormen deze vallende panelen een gevaar voor het brandweerkorps dat op de straat uw woning probeert te blussen. Ook RTV Noord had hier al een nieuwsitem over in 2013, te zien via: http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?p=125089   Het filmpje staat ook op YouTube via https://www.youtube.com/watch?v=DAbDodeZqbY    Met dank aan de redactie van RTV Noord.

Ook de brandweer van Drenthe geeft in een nieuwsitem van RTV Drenthe in oktober 2013 al aan bij het grote publiek dat men een risico plaatst op het dak van de woning. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=4YYRvQT4HCI


Raar eigenlijk dat hiervoor geen aandacht is bij de installateurs van deze panelen.
Als milieuvriendelijke burger bent u namelijk wel aansprakelijk te stellen door de brandweer als u door nalatigheid brandweermensen onnodig in een gevaarlijke situatie heeft gebracht.
Het is nog geen Amerika hier maar ook hier in Nederland wordt de groep van Letselschade advocaten steeds groter. En het feit dat deze groep groeit houdt in dat er dus steeds meer "te verhalen valt".

Voordat u zonnepanelen aankoopt: laat u goed voorlichten, reken zelf goed uit of u eigenlijk wel geld overhoudt aan deze panelen. Ze gaan niet eeuwig mee, hebben onderhoud nodig, moeten om de zoveel jaar een nieuwe omvormer, de lichtopbrengst neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Uw verzekeraar berekent wellicht een hogere brandverzekeringspremie of opstalverzekeringspremie. Niet alle stroom die uw panelen opwekken mogen worden terug gegeven aan het elektriciteitsnetwerk. Informeer hiernaar bij uw energieleverancier. Veel panelen zijn dus niet altijd gunstiger. Zorg ervoor dat u de juiste blusmiddelen heeft hangen in de buurt van uw meterkast en bij uw omvormer. Een goede en onderhoudsvriendelijke brandblusser is bijvoorbeeld Prymos. Deze brandblusser spray kan tot 1000 Volt aan en is gebruiksvriendelijk. Te krijgen via: http://a1trainingen.biedmeer.nl/brandblussersEn last but not least: vertel aan uw plaatselijke brandweerkorps dat u zonnepanelen heeft liggen op het dak van uw woning of bedrijfspand. Niet alle daken met panelen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg.

Ik wens u zonnige maar bovenal veilige zomermaanden toe.