vrijdag 12 augustus 2016

Veiligheid is een (Olympische) sport.

In deze tijd van de Olympische spelen 2016 zie ik met een lach op mijn gezicht heuse "life guards" staan langs het wedstrijd bad in Braziliƫ. De kans dat er een topsporter verdrinkt is beduidend kleiner dan de kans dat er een peuter of kind verdrinkt in alle zwembaden in Nederland. Helaas lezen we die berichten weer te vaak in de krant of online. Ligt het aan het ontbreken van het schoolzwemmen? wellicht wel. Maar vaak is het ook de onoplettendheid van zwembadpersoneel en ouders. Tuurlijk kan je niet verwachten van een badmeester of badjuf dat die eventjes 100 spelende kinderen in de gaten houdt. De eerste prioriteit van veiligheid ligt bij de ouders van het kind.

Helaas zie je steeds vaker dat zwembaden ( maar ook indoor speeltuinen ) worden gebruikt als kinderopvang. Het kind wordt daar "gedumpt" door de ouders voor een aantal uren per dag. Tuurlijk is een zwembad abonnement goedkoper dan de reguliere kinderopvang, maar het is niet veiliger. Waar de kinderopvang moet voldoen aan strenge regels en eisen vanuit de wetgeving, komen zwembaden er maar makkelijk mee weg. Hebben zwembaden dan geen regels? Tuurlijk wel, u vindt deze Wet hygiĆ«ne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden onder meer via: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002660/2012-10-01 Maar dat is nog niet genoeg blijkt helaas weer uit krantenberichten als er weer een kindje verdrinkt. Het toezicht is vaak onvoldoende geregeld.

De zwembadbranche is zich zeer goed bewust van hun gevaarlijke werkplek. Vandaar ook dat er met regelmaat bijeenkomsten zijn ( zoals in oktober 2016 http://www.zwembadkeur.nl/?sid=29&mod_id=656 ) om weer met elkaar ervoor te kunnen zorgen dat zwembaden nog weer veiliger worden. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn, en weten dat we nooit de 100% veiligheid kunnen garanderen. Niet in een zwembad, niet op straat, niet in uw bedrijf of woning.

Zwembaden zullen een hoog risico hebben dat is vastgelegd in hun R.I.&E. Maar zwembaden zijn tegenwoordig ook ondernemers en het is dan ook vaak lastig ( met het weer in Nederland ) om in te schatten hoeveel mensen er gaan komen op die dag. Hoeveel personeel moet je inzetten in bijvoorbeeld een zomervakantie, terwijl het personeel zelf ook recht heeft op vakantie. Wordt het echt wel zwem-weer of blijft de zon weg? Dat is het probleem voor openluchtbaden.

Ook een veel voorkomende situatie is het feit dat er steeds meer zwembaden draaien op de inzet van vrijwilligers ( http://www.rtlnieuws.nl/editienl/vrijwilliger-redt-het-zwembad ) en in hoeverre zijn die verantwoordelijk voor deze onderneming? Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid is een kreet die vaak geroepen word, om zo de vrijwilligers aan te sporen om meer diensten te draaien. Maar hoe is het gesteld met de scholingsbehoeften van deze vrijwilligers? Zijn deze mensen zich wel bewust van hun werkplek? Kennen zij de R.I.&E. van het zwembad? Hebben de vrijwilligers wel de juiste bevoegdheden zoals certificaten en diploma's om het werk te mogen doen? Een standaard BHV of EHBO cursus is echt niet voldoende om een drenkeling te kunnen redden!

Als "veiligheidskundige" en vader van een jochie van 7 zit ik op de rand van het openlucht zwembad in mijn dorp en zie hoe het, veelal op vrijwillige basis werkende, zwembadpersoneel ontzettend hard hun best doen om alles in goede banen te leiden. Terwijl mijn zoontje heerlijk onbezorgd speelt in het water met alleen zijn zwemdiploma A op zak, dwalen mijn gedachten af naar de veiligheidsaspecten waar een zwembad aan dient te voldoen. Ook hier zie ik duidelijk " het personeelstekort" een grote rol meespelen in de veiligheid. Het personeel ziet veel, maar hebben geen zicht op het gehele terrein. Ik mis een uitkijktoren ( stoel van een scheidsrechter bij tennis ) langs de rand van het zwembad. Als ze die hier neerzetten kan de badmeester / juf alles vanuit de hoogte beter overzien. Ik mis het  camera toezicht op de aanwezige speeltoestellen. Er hangt nu alleen maar een bordje bij "op eigen risico betreden" maar in hoeverre dekt dat de aansprakelijkheid? Onder andere in het burgerlijk wetboek 3 artikel 6:162 staat beschreven hoe de aansprakelijkheid werkt. En aan welke voorwaarden een bedrijf of instantie moet voldoen voordat je echt kan spreken over het feit dat ze totaal niet aansprakelijk zijn bij een ongeval. Veelal resulteert dit in het feit dat "alleen een bordje plaatsen" niet voldoende is.

Ook hier in dit zwembad zou het zinvol kunnen zijn om eens externen op het gebied van veiligheid goed te laten rondkijken en te rapporteren naar dit zwembad bestuur toe over de eventuele tekortkomingen op het gebied van veiligheid. Voor het publiek lijkt het veilig ( denk aan het monstertruck ongeval in Haaksbergen in september 2014 ) maar voor veiligheidskundigen roept menig zwembad nog wel wat vragen op denk ik.

Zwemmen is een Olympische sport, maar zorg ook voor de veiligheid op Olympisch niveau a.u.b.