maandag 26 september 2016

Gestopt als burger hulpverlener.

Vandaag heb ik een moeilijke beslissing genomen. Nee het is echt niet de moeilijkste beslissing van mijn leven hoor, maar wel een waar ik met gemengde gevoelens op terug kijk. Ik ben namelijk vandaag gestopt als burger die opgeroepen kan worden bij reanimaties in mijn woonomgeving. Dit heeft niets te maken met de burgers in mijn buurt, maar wel met de organisatie die er achter zit, namelijk Groningen Hartveilig. Wat is er voorafgaande aan deze beslissing gebeurd?   
Alles komt voort uit een nieuwsbrief  http://ymlp.com/zpWxce  die ik in de zomer van 2016 mocht ontvangen. Als reanimatie instructeur schoot mij dit compleet in het verkeerde keelgat. En daar heb ik dan ook een brief over geschreven naar het bestuur van Groningen Hartveilig. Hieronder staat deze brief.

Geacht bestuur van Groningen Hartveilig. Datum: 18-07-2016.

Met grote verbazing en daarna met een opkomende boosheid lees ik de nieuwsbrief
van Juli 2016. Mijn boosheid betreft vooral 2 aspecten in de nieuwsbrief die jullie heel
trots meedelen. Het eerste onderdeel is de NRR erkenning voor de 6 minuten
training. Het tweede gaat over “gratis” opleidingen tot instructeur.

Punt 1.

U stelt met uw training dus iemand in staat om binnen een 6 minuten training een
BLS inclusief AED inzet certificaat te bemachtigen, en daarmee haalt u dus cursisten
weg vanuit de reguliere reanimatiecursussen die zowel door diverse EHBO
verenigingen, dorpsverenigingen, als commerciële bedrijven worden aangeboden.
U doet dit met subsidies (belastinggeld) vanuit gemeentes en ik zie dit dan ook als
oneerlijke concurrentie naar eerder genoemden toe. U doet zelfs aan broodroof
wanneer wij spreken over commerciële bedrijven die moeten leven van de inkomsten
van de reanimatiecursussen. In plaats van gebruik te maken van de vele “collega’s”
in het vak, besluit u nu dus deze mensen tegen de haren in te gaan strijken.
Zelf geef ik al meer dan 15 jaar onderwijs in de eerste hulp en reanimatie. Daarvoor
heb ik indertijd veel geld moeten neerleggen voordat ik mij instructeur mocht gaan
noemen. Ik heb indertijd ( in Veendam bij de 1ste reanimatie estafette ) mij ook
aangemeld als instructeur maar vervolgens daar niets meer over vernomen.
Wanneer ik vroeg naar “wie zijn mijn mede GHVers in mijn woonplaats?” kwam er
geen reactie vanuit Groningen Hartveilig. Ook zou er een instructeursbijeenkomst
gaan plaatsvinden. Voor zover mijn agenda laat zien, heeft dit overleg niet plaatsgevonden.
Indertijd heb ik een aantal 6 minuten trainingen bijgewoond, en steeds is daar
gezegd tegen de observatoren dat er niet gelet dient te worden op de kwaliteit van de
reanimatie, maar alleen op de procedure. De kwaliteit van de reanimatie was niet
voor Groningen Hartveilig maar voor de vereniging of bedrijf alwaar de deelnemer
van afkomstig was. Ik heb dus helaas ook een aantal “onvoldoende” reanimaties
gezien tijdens de 6 minuten bijeenkomsten, maar mocht daar niets over zeggen.
U gaat dus certificaten verstreken op basis van aanwezigheid en niet op basis van kwaliteit.

Punt 2.

Mijn verbazing is ook groot als ik in de nieuwsbrief lees dat jullie een instructeurscursus
gaan aanbieden aan ambulance mensen. Dit riekt gewoon naar kliekvorming,
en betrekken jullie de burgers dus weer niet bij dit project. Waarom denken jullie dat
iemand die rijdt op een ambulance ook een goede instructeur is

En wat jullie eigenlijk hiermee zeggen is dat alle anderen, die hiervoor apart naar
school geweest zijn en eigen financiële middelen hiervoor hebben gebruikt, dus

gewoonweg in jullie ogen niet deugen als instructeur. Ondanks dat deze instructeurs
namens Het Oranje Kruis wel de EHBO examens mogen afnemen.
U begrijpt blijkbaar niet dat u dankzij heel veel van deze EHBO instructeurs juist kunt
schikken over al die vrijwilligers die bereid zijn om een plaatsgenoot te reanimeren.
Ik dank u hartelijk voor deze niet verdiende, onprofessionele, en dus gemene trap na!
GHV is, volgens uw nieuwsbrief, op zoek naar 23 instructeurs. Volgens mij hadden
jullie deze mensen allang bij elkaar in Veendam. Maar daar zal waarschijnlijk weinig
animo van over zijn. Door jullie blik alleen maar te richten op mensen en collega’s uit
jullie eigen ambulance kringetje dragen jullie niet je steentje bij aan de burgerhulpverlening.
Ga hier maar eens goed over nadenken, het is nog niet te laat.
Als jullie de zaken zoals gemeld in de nieuwsbrief gaan uitvoeren, stop ik als burger
hulpverlener in de regio Slochteren. Ik kan mij absoluut niet meer vinden in dit beleid.
Jullie hebben totaal geen aandacht meer voor de burger, maar alleen maar om
zoveel mogelijk werk te krijgen binnen de ambulancezorg. Blijkbaar verdient het
binnen de ambulancewereld zo slecht dat er steeds meer neveninkomsten moeten
worden gecreëerd, en dit gebeurt over de rug heen van andere vrijwilligers zoals
EHBO verenigingen, dorpsverenigingen, commerciële bedrijven en burgers.
Jullie zijn bezig om het “ooit zo goed bedoelde” Groningen Hartveilig te laten
afglijden naar een commercieel bedrijf dat alleen maar “vrienden” aan het werk zet.
En op die manier misbruik maakt van geld dat door belastingbetalers wordt
opgebracht. Jullie noemen dat “bijdragen van gemeenten” maar iedereen weet hoe
de gemeenten in Nederland hun inkomsten genereren.
Ik heb mij tot op heden altijd positief uitgelaten over Groningen Hartveilig naar mijn
cursisten toe. Ik blijf dan ook het achterliggende doel steunen, want omdat
ambulances veelal te laat arriveren is het van belang dat burgers kunnen en willen
reanimeren. Maar wanneer u doorgaat met, in mijn ogen, deze kliekvorming zal ik de
naam van uw organisatie niet meer aanbevelen of promoten.
Ik zie uw schriftelijke reactie op deze brief graag tegemoet.   ( einde brief ) 
Tot op heden ( 19-10-2016 ) is er geen schriftelijke reactie gekomen, en dus heb ik besloten niet langer inzetbaar te zijn. Jammer voor de omgeving, zeker te meer omdat ik ook een AED tot mijn beschikking heb. Maar ik laat mij op deze manier niet behandelen door deze stichting.
Hopelijk gaat dit in de toekomst nog veranderen, en kan ik mij weer inzetten als burgerhulpverlener.